Kontakt

 

IMC Slovakia, s.r.o.

Šebešťanová 255
017 01 Považská Bystrica
Slovakia

IČO:             31 632 220
DiČ:             2020440356
IČ DPH:       SK2020440356

Bankové spojenie EUR:
Číslo účtu : 360439340 / 0900
IBAN : SK73 0900 0000 0003 6043 9340
BIC : GIBASKBX
Adresa : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, m.p. Považská Bystrica, Slovakia
Registrácia : spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo 3077/R.

 

Technologické centrum, vývoj a vedúci predaja:

Bc. Stanislav Matejka
Tel.: +421 915 815 337
E-mail: smatejka@imcslovakia.sk

Marketing, inzercia, výstavy:

Mgr. Andrea Miklošová
Tel.: +421 915 815 332
E-mail: amiklosova@imcslovakia.sk