Kontakt

Contact


 

Sales, marketing, advertising, fairs

Mgr. Andrea Kozánková

akozankova@imcslovakia.sk

 

 

Producer:

IMC Slovakia, s.r.o.

Šebešťanová 255
017 01 Považská Bystrica
Slovakia

IČO: 31 632 220
DIČ: 2020440356
IČ DPH: SK2020440356

Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo 3077/R.

Bankové spojenie EUR:
Číslo účtu: 360439340 / 0900
IBAN: SK73 0900 0000 0003 6043 9340
BIC: GIBASKBX

Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, m.p. Považská Bystrica, Slovakia

 

Seller:

Smartwiel, s.r.o.

Šebešťanová 256
017 01 Považská Bystrica
Slovakia

IČO: 36214256
DIČ: 2020043300
IČ DPH: SK2020043300

Bankové spojenie EUR:
                                IBAN: SK8175000000004024292878                             

BIC: CEKOSKBX

 

Contact us
Name:
Surname:
Phone: *
E-mail: *
Message text: *
Verification code: *
Sending ...
* - required fields