Spracovanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ:

IMC Slovakia, s.r.o., IČO: 31 632 220,   Šebešťanová č. 255,  017 01 Považská Bystrica, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 3077/R.

 

 

Účel spracúvania osobných údajov marketingové účely
Zoznam osobných údajov meno, názov firmy, telefón, e-mail
Doba poskytnutia súhlasu 10 rokov od udelenia súhlasu
Forma zverejnenia údaje nebudú zverejnené

 

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 až 28 Zákona Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje podľa § 9 Zákona.

 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s § 19 Zákona.

 

Kontaktujte nás
Meno:
Priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia