Výhody peletovacieho stroja

Peletovací stroj na likvidáciu rastlinno-živočíšneho bioodpadu z chovu koní a hospodárskych zvierat a výrobu biopaliva.

 

 

 

 

Výhody:

 • riešenie problému s vývozom bioodpadu pre malé a stredné farmy,
 • výroba energetického a ekologického paliva - agropeliet,
 • rýchla návratnosť investície,
 •  jednoduchá obsluha stroja,
 • energetická nenáročnosť výroby,
 • flexibilný servis, slovenský výrobca,
 • úspora nákladov na vykurovanie, vývoz a likvidáciu bioodpadu,
 • ekologická výroba z obnoviteľných zdrojov v priestoroch farmy,
 • bezplatné zaškolenie u odberateľa,
 • linka je umiestnená v mobilnom kontajneri a odpadáva Vám povinnosť výstavby ďalších budov, stavebných povolení,
 • linku Vám dovezieme, zložíme, zapojíme do elektrickej siete a následne peletujete.
 

 

 

 

 

 

Globálne východiská:

 • výroba energie spaľovaním fosílnych palív značne zaťažuje životné prostredie hlavne uvoľňovaním CO2, ktorý bol do nich tisícročia ukladaný,
 • výroba energie spaľovaním agropeliet uvoľňuje len to CO2, ktoré bolo do neho bezprostredne naviazané a tým nezvyšuje skleníkový efekt.
 

Firemné východiská:

 • úspora nákladov na výrobu tepelnej energie spaľovaním peliet z vlastných zdrojov,
 • získanie finančných prostriedkov z predaja agropeliet,
 • úspora nákladov na likvidáciu bioodpadu jeho odvozom, alebo skladovaním do doby možného využitia ako hnojiva.

 

 

 

Aké je využitie peliet 

 

využitie peliet

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia