Peletky

Využívaním agropeliet ušetríte až 70% nákladov na vykurovanie v porovnaní s využívaním plynu a až 90% nákladov
v porovnaní s využívaním elektriny.

 

Naša linka predstavuje návrh komplexného riešenia celosvetovej problematiky s likvidáciou agrobiologického odpadu, ktorý vzniká najmä na konských farmách. Tento druh biologického odpadu bude možné spracovať a  zhodnotiť  na navrhnutej
a vyvinutej  mobilnej peletovacej linke. Vyrobené pelety bude možné využívať rozličnými spôsobmi, a to:   
 
 
 

 

  

 

Graf

Naše pelety sú z čisto prírodného materiálu. Je to zmes konského alebo iného hnoja a pilín, hoblín,slamy, atď.  

Na základe peletovacej prevádzky v IMC Slovakia, s.r.o. máme nasledujúce skúsenosť:

- hustota biologického odpadu: 310 kg/m3

- hustota agropeliet: 600 kg/m3

- vyťažitelnosť biologického odpadu: 46,67% (zo 100 kg biomasy sa získa 46,67 kg peliet)

- energetická náročnosť: 0,40 kWh/1 kg peliet

- finančné náklady na výrobu peliet: 0,10 EUR/1 kg peliet (energia, obsluha, réžia)

- predajná cena peliet (palivo): 0,25 EUR/1 kg

- predajná cena peliet (hnojivo): 1,5 EUR/1 kg

Fyzikálne vlastnosti peliet:

- výhrevnosť peliet: 18,60 MJ/kg

- dosiahnuteľný výkon z 1kg peliet: 5,17 kWh (pri 100% účinnosti)

- účinnosť horákov na pelety: 85%

Energia získaná z 1,85 kg agropeliet zodpovedá energii získanej z 1 m3 zemného plynu.

2kg drevených peliet = 9,6kWh = 0,35 EUR

1m3 plynu = 9,5kWh = 0,47 EUR

Viac informácií o ekologickom organickom hnojive z konského trusu nájdete na stránke www.equihumus.sk.