Čističky odpadových vôd

Využite možnosť zbaviť sa odpadu z čističiek odpadových vôd a výsledný produkt použite na vykurovanie pre vlastné potreby.
Čistenie odpadovej vody je v podstate jav odpozorovaný z prírody. Využívajú sa pri tom baktérie, ktoré požierajú nečistoty. Konkrétne konzumujú organické rozpustné látky, uhlíkové znečistenie a fosfor. Mŕtve baktérie a zvyšky organického znečistenia následne vytvárajú kal. Prebytočný kal, teda prebytočné baktérie odčerpajú do sedimentačných nádrží. Tam sa usádzajú a znovu idú na ďalšie spracovanie do vyhnívacích nádrží. Kal, ktorý sa prečerpáva zo sedimentačných nádrží, sa vo vyhnívacích nádržiach ohrieva a premiešava. Počas vyhnívacieho procesu pritom vzniká bioplyn, ktorý dokážu moderné čistiarne odpadových vôd využiť napríklad na výrobu tepla či elektrickej energie.

Odpad z čitičiek vôd následne môžete peletovať v našich peletovacích strojoch a vyrábať si pelety na vykurovanie pre vlastné potreby.

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia